IPO Mentzen S.A. - Co warto wiedzieć o spółce Sławomira Mentzena
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
08 mar 2024, 09:49

Sławomir Mentzen idzie na giełdę. Co warto wiedzieć o IPO jego spółki

IPO Mentzen S.A. to przybiera formę tradycyjnej oferty publicznej, która opiera się na o memorandum informacyjnym, przygotowanym przez dom maklerski. Mamy więc do czynienie z dość transparentnym procesem i w oparciu o dokumenty przygotowane przez doradców. Docelowo spółka zamierza zadebiutować na NewConnect. Zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie.

Z uwagi na swoją rozpoznawalność oraz szeroki zasięg w internecie, Sławomir Mentzen miał możliwość wybrania mniej konwencjonalnej ścieżki, która mogłaby przynieść spektakularne efekty. Miał otwartą drogę do zorganizowania emisji tokenów, przeprowadzenia kampanii crowdfundingowej lub nawet wprowadzenia swojej spółki na giełdę poprzez bardzo popularne, stosowane jeszcze 3-4 lata temu odwrotne przejęcia. Pomimo tych alternatyw, Mentzen zdecydował się jednak na tradycyjną formę wejścia na giełdę, wybierając ofertę publiczną (IPO).
 

Zobacz także: Mentzen SA rozpoczyna publiczną ofertę akcji i zamierza zadebiutować na NewConnect

Co tak naprawdę jest przedmiotem oferty

Na giełdę wprowadzana jest spółka holdingowa Mentzen S.A. posiadająca w swoim portfolio dwie kluczowe spółki - Kancelaria Mentzen sp. z o.o. oraz Mentzen Legal sp. k. Ważne jest podkreślenie, iż holding nie jest jedynym właścicielem wymienionych firm, co jest efektem obowiązujących przepisów. Zgodnie z nimi, licencjonowany doradca podatkowy musi posiadać status osobowy w danej spółce oraz kontrolować określoną liczbę głosów. W rezultacie, Sławomir Mentzen, pełniący funkcję doradcy podatkowego, posiada specjalne uprawnienia do głosowania w Kancelaria Mentzen sp. z o.o. Z kolei holding Mentzen S.A. cieszy się prawami do preferencyjnych udziałów dywidendowych. Taka konstrukcja oznacza istotne rozróżnienie pomiędzy udziałem w kapitale zakładowym, prawami do głosu oraz udziałem w potencjalnych zyskach.
 

Struktura

źródło: spółka
 

"Mentzen S.A. posiada 74,99% udziałów w kapitale zakładowym Kancelaria Mentzen sp. z o.o., uprzywilejowanych do co dywidendy w taki sposób, że na każdy udział przypada dywidenda, która przewyższa o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym, co powoduje, że Emitentowi przysługuje 81,8% udziału w dywidendzie sp. z o.o. oraz dających prawo do 49,99% głosów na Zgromadzeniu Wspólników" - czytamy w dokumencie informacyjnym.

W przypadku Menzen Legal, spółki, która ma być głównym motorem wzrostu w przyszłości, udział wynosi już 98%. To co jest istotne, właścicielem pozostałych udziałów jest również Sławomir Mentzen.

Zobacz także: Sławomir Mentzen: o biznesie, inwestowaniu, bitcoinie i planowanym IPO na GPW swojej spółki

Wyniki finansowe i model biznesowy

Model biznesowy jest inny niż większość spółek z tej branży. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Mentzen skupia się na kontynuacji i rozszerzeniu działalności w obszarach, w których firma już działa, z naciskiem na usługi subskrypcyjne, które zapewniają powtarzalne przychody. Dzięki już ugruntowanej pozycji na rynku, poprzez produkty takie jak Mentzen+, Mentzen+ IT, oraz Mentzen Prime, firma planuje dalszą ekspansję swojej oferty. Nowe usługi mają za zadanie wspierać rozwój działalności gospodarczych klientów, nie tylko poprzez tradycyjne doradztwo podatkowe i księgowe, ale również przez włączenie dodatkowych obszarów wsparcia. Wizja ta obejmuje wprowadzenie doradztwa biznesowego, marketingowego, pośrednictwa finansowego, a także pomocy w pozyskiwaniu dotacji.
 

Przychody_grupy_Mentzen

źródło: spółka

Grupa zanotowała w ostatnim roku znaczący wzrost wyników finansowych. W latach 2022-2023 przychody ze sprzedaży wzrosły o 28%, co przełożyło się na zdecydowaną poprawę wyników finansowych i znaczący wzrost zysku netto, z 0,2 mln zł w 2022 r.  do 3,0 mln na koniec 2023 r. Jednocześnie zanotowano niewielki wzrost kosztów operacyjnych na poziomie poniżej 8% w porównaniu, co wpłynęło na poprawę rentowności do 14,1% w 2023 r. Warto jednak nie zapominać o tym, że potencjalne przychody generowane są głównie w spółce Kancelaria Mentzen Sp. z o.o. dlatego przynależne do głównej spółki wyniki to odpowiednio 2,43 mln zł zysku netto i 17,4 mln zł przychodów za 2023 rok.
 

Wybrane_dane_finansowe_Mentzen

źródło: spółka

Dywidenda i polityka dywidendowa

Zarząd Mentzen S.A. przyjmuje jasną postawę w kwestii podziału zysków, sygnalizując chęć bycia spółką atrakcyjną dla inwestorów. Planuje się, że po pokryciu niezbędnych nakładów rozwojowych oraz obligatoryjnym przeznaczeniu 8% zysku na kapitał zapasowy, cała reszta wypracowanego zysku netto będzie rekomendowana do wypłaty w postaci dywidendy.

Spółka Mentzen S.A.  będąca „centrum zysków” w strukturze Grupy Kapitałowej, ma prawo do znaczących udziałów w dywidendach generowanych przez spółki zależne – 81,8% z Kancelarii Mentzen sp. z o.o. oraz 98% z Mentzen Legal sp.k.

Takie uprzywilejowanie pozwala na oczekiwanie, że w przyszłości, z sygnalizowanego zysku netto ponad 3 mln PLN, istotna część będzie mogła być przeznaczona na wypłaty dla akcjonariuszy. Ostateczna decyzja o dywidendzie i jej wysokości pozostaje w gestii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Symulowana stopa dywidendy z zysku za poprzedni rok, gdyby była przedmiotem wypłaty, oscylowałaby - w zależności od ostatecznej ceny akcji  - od 7,5% do 6,7%.

Wycena i wartość oferty

Fundacja Rodzinna Mentzen, kierując procesem oferty publicznej Mentzen SA, zaplanowała sprzedaż od 150 tys. do 350 tys. istniejących akcji serii A. Nie będą oferowane akcje nowej emisji, więc żadne środki z oferty nie trafią na konto spółki i nie zostaną przeznaczone na jej rozwój.

Cenę akcji wyznaczono w widełkach między 32 a 36 zł. Wartość oferty może więc maksymalnie wynieść do 12,6 mln zł. To oznacza, że spółka została wyceniona od 32 do 36 mln zł. Wartość całej oferty wyniesie od 4,8 do 12,5 mln zł. Symulowana wartość wskaźnika C/Z z należnych zysków za poprzedni rok - w zależności od ceny ostatecznej -  oscyluje w granicach od 13 do 14,8.

Budowa księgi popytu obejmująca Transzę Dużych Inwestorów oraz Transzę Małych Inwestorów, zaplanowana odpowiednio na 6-14 marca i 18-28 marca, Zaś przydział akcji nastąpi do 5 kwietnia.

Zobacz także: Debiuty w 2024 r., artykuły, analizy IPO w Strefie Inwestorów

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost