Darmowy e-book

Jak analizować wykresy giełdowe

Pobierz za darmo drugie wydanie e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe", autorstwa Pawła Biedrzyckiego. Z darmowego e-booka dowiesz się:

  • Jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej?
  • Czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać
    na giełdzie
    ?
  • Jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski?

Wpisz swoje imię i adres e-mail, aby otrzymać DARMOWEGO e-booka:

Ważne: Nie wierzymy w istnienie metod gwarantujących szybkie i długotrwałe zyski z inwestowania, ale w ciężką pracę, ciągłe doskonalenie się i inwestorski rozwój. Dlatego e-book Jak analizować wykresy giełdowe ma być pomocą w zdobywaniu nowej wiedzy i doświadczeń.

Treści zawarte w e-booku mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność czytelnika e-booka.

Zawarte w e-booku dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w e-booku albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach e-booka, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach e-booka określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Czytelnik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.

Pamiętaj, w inwestowaniu liczy się samodzielność. Nikt nie wie lepiej od Ciebie, ile warte są Twoje pieniądze.