AKCJA EDUKACYJNA

DataWalk

nowy wymiar polskiego IT

Produkt, który zmienia zasady gry w walce o bezpieczeństwo i biliony dolarów.

Dowiedz się więcej
Zapisz się do newslettera

Platforma analityczna na bazie polskiej technologii łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajduje zastosowanie w analityce śledczej w sektorze publicznym i finansowym, m.in. w:

walce z przestępczością - amerykańskie agencje,

przeciwdziałaniu wyłudzeniom - ubezpieczyciele,

identyfikacji nadużyć - administracja publiczna

ZOBACZ JAK DZIAŁA TECHNOLOGIA DataWalk

OPINIE EKSPERTÓW

Koncentrujemy się na budowie strumienia przychodów ze sprzedaży licencji i opłat rocznych za maintenance – to skuteczny model biznesowy, który działa od dziesięcioleci i zapewnia duży potencjał skalowalności.

Gabe Gotthard

CEO DataWalk Inc, wcześniej 3ParData i HP

Chris Westphal

Chief Analytics Officer DataWalk Inc, wcześniej VAI i Raytheon

Tradycyjne rozwiązania informatyczne do analizy dużych zbiorów danych, wymagają potężnych nakładów pracy i są bardzo kosztowne. Uważam, że platforma DataWalk ma szansę wywrócić do góry nogami globalny świat rozwiązań analitycznych.

OPINIE KLIENTÓW

dyrektor wykonawczy Liberty Mid-Atlantic HighIntensity Drug Trafficking Area

Jeremiah Daley

DataWalk jest rewolucyjnym rozwiązaniem dającym naszej organizacji nowe możliwości wymiany informacji, analizy skomplikowanych powiązań w danych i szybkiego identyfikowania działalności przestępczej. System umożliwia udostępnianie informacji i współpracę pomiędzy różnymi agencjami i podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem, a przez to wykrywanie i rozwiązywanie poszczególnych spraw.

DataWalk to rozwiązanie, które przenosi walkę z wyłudzeniami najwyższy poziom. Wyłudzeniami, które dotykają także rzetelnych klientów firm ubezpieczeniowych. Dzięki DataWalk jesteśmy i będziemy skuteczniejsi w walce z przestępczością ubezpieczeniową.

Rafał Stankiewicz

wiceprezes zarządu Warty

OTRZYMUJ NAJNOWSZE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁKI

Zapisz się na newsletter

Wszystkie treści opublikowane w ramach akcji edukacyjnej i zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.


Zawarte w publikacjach dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w publikacjach albowiem nie jest intencją Usługodawcydokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Copyrights 2018 DataWalk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, wyłącz cookies w przeglądarce lub opuść serwis
Więcej informacji